Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Me anë të modelit kinetik (grimcor) të lëndës, shpjegoni pse nxehtësia e fshehtë specifike e avullimit të ujit është shumë më e madhe se ajo e shkrirjes së akullit.