Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni vlerën e xx, yy dhe zz.

  1. 5x=6255^x = 625
  2. 4y=644^y = 64
  3. z4=81z^4 = 81