Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit Kontrolli i kapitullit 7 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

Mermeri i copëzuar vepron me acidin klorhidrik sipas barazimit kimik:

CaCO3(ng)\text{CaCO}_{3\text{(ng)}} ++ 2HCl(uj)2\text{HCl}_{\text{(uj)}} \rarr CaCl2(uj)\text{CaCl}_{2\text{(uj)}} ++ CO2(g)\text{CO}_{2\text{(g)}} ++ H2O(l)\text{H}_2\text{O}_{\text{(l)}}

  1. Cila është substanca e gaztë që çlirohet gjatë reaksionit?
  2. Përshkruani një metodë laboratorike që mund të përdoret për të vezhguar shpejtësinë e reaksionit.
  3. Argumentoni çfarë do të ndodhë me shpejtësinë e këtij reaksioni nëse: i) rrisim temperaturën, ii) shtojmë ujë në acid.
  4. A do të ndryshojë shpejtësia e reaksionit nëse copëzat e mermerit i shtypim (i bëjmë pluhur)? Shpjegoni pse.