Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 10

Zgjidhja e ushtrimit 10 të mësimit Kontrolli i kapitullit 6 në librin Kimia 10-11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

Njehsoni Mr\text{M}_\text{r} e këtyre përbërjeve molekulare.

  1. ujë, H2O\text{H}_2\text{O}
  2. amoniak, NH3\text{NH}_3
  3. etanol, CH3CH2OH\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}
  4. trioksid squfuri, SO3\text{SO}_3
  5. acid sulfurik, H2SO4\text{H}_2\text{SO}_4
  6. klorur hidrogjeni, HCl\text{HCl}
  7. oksid fosfori (V), P2O5\text{P}_2\text{O}_5