Kopertina e librit Fizika 12 (me zgjedhje)

Zgjidhja e ushtrimit 5

Zgjidhja e ushtrimit 5 të mësimit Pyetje mbi Kapitullin 15 në librin Fizika 12 (me zgjedhje) nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside.

Pyetja

Figura 15.21 paraqet një përcjellës me rrymë të vendosur ndërmjet poleve të një magneti në formë patkoi. Në përcjellës është ngjitur një shigjetë e vogël treguese. Kur në përcjellës rrjedh rryma me intensitet 8.5 A, shigjeta zhvendoset përsipër. Pastaj tek shigjeta ngjitet një copë e vogël letre, nën peshën e së cilës shigjeta kthehet në pozicionin fillestar. Masa e copës së letrës është 60 mg. Pjesa e përcjellësit që ndodhet ndërmjet poleve të magnetit e ka gjatësinë 5.2 cm.

  1. Cili është kahu i fushës magnetike?
  2. Llogaritni forcën e Amperit të ushtruar mbi përcjellësin.
  3. Llogaritni induksionin e fushës magnetike ndërmjet poleve të magnetit.