Kopertina e librit Fizika 12 (me zgjedhje)

Zgjidhja e ushtrimit 7

Zgjidhja e ushtrimit 7 të mësimit Pyetje mbi Kapitullin 14 në librin Fizika 12 (me zgjedhje) nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside.

Pyetja

a) Shpjegoni pse ampermetri duhet të ketë rezistencë të vogël.

b) Një nxënës ndërton qarkun e figurës 14.33, ku rezistenca e brendshme e baterisë është e papërfillshme. Voltmetri tregon 9 V.

  1. Rezistenca e voltmetrit është 12.00 Ω\Omega. Llogaritni f.e.m. të baterisë.
  2. Nxënësi e përsërit eksperimentin me një voltmetër me rezistencë të brendshme 12 kΩ\Omega. Provoni se tani voltmetri do të tregojë 9.5 V.
  3. Nga rezultatet e mësipërme shpjegioni pse voltmetri duhet të ketë rezistencë sa më të madhe.