Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Një lumë rrjedh nga perëndimi në lindje me shpejtësi konstante prej 1.0 ms-1. Një varkë niset nga bregu jugor, e drejtuar drejt veriut me shpejtësi 240 ms-1. Gjeni shpejtësinë rezultante të varkës.