Kopertina e librit Fizika 12 (me zgjedhje)

Zgjidhja e ushtrimit 8

Zgjidhja e ushtrimit 8 të mësimit Kapitulli 4 në librin Fizika 12 (me zgjedhje) nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside.

Pyetja

Një arkë rrëshqet në planin e pjerrët. Rëndesa e saj është 500N. Plani formon këndin 30°\degree me horizontalen.

  1. Vizatoni një diagram që paraqet këtë situatë. Në të vendosni shigjeta që përfaqësojnë forcën e rëndesës që vepron mbi arkën dhe forcën e reaksionit të planit.
  2. Llogaritni përbërësen e rëndesës sipas planit.
  3. Shpjegoni pse forca e reaksionit nuk ka përbërëse sipas planit.
  4. Llogaritni forcën e reaksionit normal të planit.
  5. Cila do të ishte forca e tretë që do të kundërshtonte lëvizjen? Cili do të ishte drejtimi e kahu i kësaj force?