Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Një vezë bie nga tryeza lartësia e së cilës është 0.8m.

  1. Llogaritni kohën që i duhet vezës për të prekur tokën.
  2. Llogaritni shpejtësinë e goditjes së vezës me dyshemenë.