Kopertina e librit Fizika 12 (me zgjedhje)

Zgjidhja e ushtrimit 3

Zgjidhja e ushtrimit 3 të mësimit Kapitulli 14 në librin Fizika 12 (me zgjedhje) nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside.

Pyetja

Llogaritni Σ\SigmaIhyre¨seI_{\text{hyrëse}} dhe Σ\SigmaIdale¨seI_{\text{dalëse}} në figurën 14.6. A kënaqet ligji i parë i Kirkofit?