Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Në një eksperiment për vëzhgimin e lëvizjes Brauniane një nxënës sheh një grimcë të ndritshme pluhuri teksa lëviz nëpër ujë, duke ndjekur një trajektore të rastit.

  1. Shpjegoni pse nxënësi nuk mund të shihte molekulat e ujit teksa zhvendosen.
  2. Shpjegoni se pse grimca e pluhurit lëviz në ujë.