Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Cila është njësia e shtypjes në sistemin SI?