Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Dhjetë fije teli identike janë vendosur përbri njëra-tjetrës. Gjerësia e tyre së bashku është 14.2 mm. Llogaritni:

  1. rrezen e një teli
  2. vëllimin në mm3 të një teli, po qe se gjatësia e tij është 10.0 cm (vëllimi i cilindrit është πr2h\pi r^2h, ku rr është rrezja dhe hh lartësia e cilindrit).