Windows

Ristartoni kartën grafike

Në këtë video do ju tregoj një shortcut sekret në Windows që rifillon sistemin grafik në kompjuterin tuaj.

Instaloni driver-at me Driver Booster

Në këtë video ju tregoj se si të instaloni dhe përditësoni driver-at e kompjuterit tuaj Windows me Driver Booster.

Sleep vs. Hibernate

Në këtë video do ju tregoj ndryshimin midis metodës Sleep dhe Hibernate për të fikur kompjuterin tuaj pa humbur programet dhe dokumentat që keni hapur.

Instaloni programet bazë me Ninite

Në këtë video do ju tregoj se si të përdorni Ninite për të instaluar dhe përditësuar programet në një kompjuter me Windows.