Python

Cikli while nëpër Lista

Në këtë video do shohim si të përdorim një cikël while për të kaluar elementet nga një listë në një tjetër, dhe se si të fshijmë me metodën remove ato elemente që ndodhen më shumë se një herë brenda një liste.


Shpërndaje videon në Facebook

Shpërndaje videon në LinkedIn

Subscribe në kanalin e Youtube

Mbështet Sputnik me PayPal