MatematikëKlasa 10

Vertetoni qe ndryshesa e katroreve e dy numrave tek te njepasnjeshem plotpjesetohet me 8.


Pyetja

Vertetoni qe ndryshesa e katroreve e dy numrave tek te njepasnjeshem plotpjesetohet me 8.

Kyçu për të parë përgjigjen