MatematikëKlasa 10

Syprina e rrethit


Pyetja

Gjeni syprinën e një unaze me diametër të jashtëm 19 mm dhe diametër të brendshëm 8mm. Jepeni përfundimin:

a në varësi të π

b si një numër të plotë (pa presje dhjetore)

Kyçu për të parë përgjigjen