MatematikëKlasa 10

Provoni se katrori i nje numri tek eshte numer tek.


Pyetja

Provoni se katrori i nje numri tek eshte numer tek.

Kyçu për të parë përgjigjen