MatematikëKlasa 10

Pobabiliteti


Pyetja

Nje zar i rregullt hidhet 2 here .

A/Cilat jane rezultatet e pritshme te kesaj prove?


B/Sa eshte probabiliteti qe numrat te kene diference 2 ?

Kyçu për të parë përgjigjen