MatematikëKlasa 12

Numri


Pyetja

Jepet n(A)=5 ,n(B)=9 dhe n(A∩B)=3.Numri i elementeve te (A∪B) eshte : 

Kyçu për të parë përgjigjen