MatematikëKlasa 10

Eshte dhene trekendeshi PST si ne figure gjeni: a)gjatesine QR b)gjatesine PS


Pyetja

Kyçu për të parë përgjigjen