Logaritmet

Logaritmet

Në këtë video do ju tregoj për logaritmet në matematikë, duke zgjidhur dhe disa shembuj të thjeshtë.

Shembuj Logaritmesh

Në këtë video do shohim bashkë zgjidhjen e katër shembujve të ekuacioneve logaritmike, duke u nisur nga më i thjeshti dhe deri te më i vështiri.