Logaritmet

Mësoni mbi funksionet logaritmike në matematikë.


Logaritmet

Në këtë video do ju tregoj për logaritmet në matematikë, duke zgjidhur dhe disa shembuj të thjeshtë.

Shembuj Logaritmesh

Në këtë video do shohim bashkë zgjidhjen e katër shembujve të ekuacioneve logaritmike, duke u nisur nga më i thjeshti dhe deri te më i vështiri.