Informatikë/Zhvillim në Web

JavaScript

Gjuhë programimi i interpretuar, njohur si gjuha e faqeve web.