Zhvillimi i Programit tuaj të Parë

Në këtë leksion do krijojmë një program të thjeshtë që merr një numër nga përdoruesi dhe i kthen numrin pasardhës.