Literalët dhe Operatorët

Leksion ku do mësoni se çfarë janë literalët dhe llojet e ndryshme të operatorëve.