Libraria iostream: cout dhe cin

Leksion ku do ju tregoj se si të printoni dhe të lexoni të dhëna nga console nëpërmjet librarisë iostream.