HTML

Hyrje

Leksioni hyrës ku flas për historinë dhe përdorimin e gjuhës së HTML.

Dokumentat

Leksioni ku flas për dokumentat e HTML-së dhe si t'i ruajmë ato.

Elementet Bazë

Leksioni ku flas për elementet bazë të një dokumenti HTML.

Llojet e Shkrimit

Në këtë video do ju tregoj për llojet e ndryshme të shkrimit që mund të vendosni në një dokument HTML; që nga titujt e deri citatet.

Listat

Video ku ju flas për tre llojet e listave në HTML: listat e renditura, listat e parenditura, dhe listat përshkruese.

Lidhjet

Në këtë leksion do ju tregoj se si të krijoni lidhje, një nga konceptet më të rëndësishme të internetit që njohim sot.

Imazhet

Në këtë video ju tregoj për imazhet (fotografitë) dhe se si mund t'i vendosni ato në faqen tuaj për ta bërë këtë të fundit sa më tërheqëse.

Tabelat

Në këtë leksion do ju tregoj se si mund të krijoni tabela në HTML; dhe specifikisht një për orarin mësimor.

Format

Në këtë video do shohim bashkë se si të ndërtojmë lloje të ndryshme formash që vizitori i faqes t'i plotësojë.

Format (më shumë)

Format janë shumë të rëndësishme, ndaj ja vlen t'i zgjerojmë më tepër njohuritë rreth tyre.

Video & Audio

Në këtë video do ju tregoj se si të vendosni dokumenta audio dhe video ekskluzivisht për faqen tuaj.

Elemente Shtesë

Në këtë leksion do shohim bashkë disa elemente jo pak të rëndësishëm në HTML, si iframe, meta, apo edhe cilësitë id dhe class për elementët që kemi marrë deri tani.