CSS

Mëso si të stilosh dhe të organizosh HTML me CSS.


Hyrje

Leksioni hyrës ku flas për historinë dhe përdorimin e CSS.

Lidhja me HTML

Në këtë leksion do flas se si mund të përdorni gjuhën e CSS në një dokument HTML-je.

Sintaksa

Në këtë video ju tregoj për sintaksën e CSS.

Ngjyrat

Në këtë video do ju tregoj mënyrat se si mund të përzgjidhni ngjyra dhe t'i vendosni në shkrimet e faqes suaj apo dhe në sfondet e tyre.

Shkrimi

Në këtë leksion do ju flas për mënyrat e stilimit të shkrimit me anë të CSS.