Aritmetikë

Gjeni Shifrat që Mungojnë

Në këtë video do zgjidhim bashkë dy ushtrime me gjetje shifrash që mungojnë.


Shpërndaje videon në Facebook

Shpërndaje videon në LinkedIn

Subscribe në kanalin e Youtube

Mbështet Sputnik me PayPal